Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Yrkessjåfør

ADR - Komplett grunnkurs

ADR komplett grunnkurs gjennomført på en helg.

Innhold

Kurset er på 24 timer; 18 timers grunnkurs (som er krav iflg ADR-håndbok), og 6 timer i tillegg med praktiske øvelser i førstehjelp, brannvern og opptreden ved ulykker.

Målgruppe:

  • Alle som transporterer, sender og mottar gods klassifisert med farlig gods er må ha opplæring.
  • Skal du fornye ADR-beviset ditt, da må du ta grunnleggende kurs, og eventuelt utvide med flere klasser relevant til ditt behov.
  • ADR tank, inkl grunnkurs
  • ADR eksplosiv, inkl grunnkurs
  • ADR grunnkurs, tank og sprengstoff kombinert
  • ADR Radioaktiv, som tilleggskurs Etter avtale


Krav til språk

Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker gjør deg forstått i språket. Etter endt kurs, avlegger du eksamen hos Statens Vegvesen, og ved bestått prøve er beviset gyldig i fem år. Det er også mulig å gjennomføre oppfriskning, før beviset ditt er utløpt.

Opplæringsløpet

Kurs for sikkerhetsrådgivere

Inkl. eksplosiver og tank ca 25 timer Helgekurs eller 3 dagers kurs.

Først 25 timers ADR kurs. Resten av sikkerhetsrådgiverkurset kjøres som brevkurs med 6 + 1 brev. Dette kurset går videre enn et vanlig ADR kurs og har også med HMS og internkontrollforskriften.

Brevkurs med 6 + 1 brev Er med i opplegget for ordinært sikkerhetsrådgiverkurs.

  • Del 1: Flervalgeksamen 180 minutter
  • Del 2: Caseoppgave 120 minutter
  • Ansvarlig: Stiftelsen Norsk Brannvern
  • Arrangert av: UFO Skantraf

Du melder deg selv opp til eksamen i de transportmåtene og klassene du ønsker.