Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Lette klasser

Motorsykkel klasse A1, A2 og A

Førerkort MC - A1, A2, A

Føreropplæringen for lett og tung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Den nye motorsykkelopplæringen har stor fokus på kjøreteknisk kompetanse, med blant annet obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk. Obligatorisk opplæring ved å gå over på tyngre klasser:

 • Førerkort MC – A1 – A2 = 11 kjøretimer. Ingen førerprøve.
 • Førerkort MC – A2 – A = 7 kjøretimer. Ingen førerprøve.
 • Førerkort MC – A1 – A = minst 11 kjøretimer og førerprøve.

Timepris på førerkort MC Klasse A1, A2 og A utenom obligatorisk kjøretime. Hver kjøretime varer 45 min. All opplæring og førerprøven starter og avsluttes på Ufo Skantraf i Sørlandsparken i Kristiansand. Dersom du ønsker å bli en kyndig og ansvarsfull motorsyklist i trafikken kan vi trygt anbefal deg å ta kontakt med oss i Ufo Skantraf. Hvert eneste år sørger vi for å gjøre trafikken tryggere.

Opplæringsløpet

Veien til førerkortet

Før du kan begynne å øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).
 
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:
 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring
Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, mopedkjøring, motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. 
Alt lærestoff i dette trinnet er felles for klassene A1, A2 og A. Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring. Eleven skal lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 
 
Teoridel på 3 undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.
 
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk Trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 
Lærestoffet i trinn 3 er felles for klassene A1, A2 og A, med unntak av «Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A». Dette kurset er obligatorisk kun for klasse A. De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk.
 
Sikkerhetskurset er på totalt 4 undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel. 

 
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk Trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.
Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse ved motorsykkelkjøring. Sikkerhetskurs på veg, er den avsluttende delen av opplæringen og er obligatorisk i klasse A1, A2 og A.
 
Sikkerhetskurset klasse A1: består av totalt 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Den teoretiske delen fordeles med en sekvens før og en etter den praktiske kjøringen.
 
Sikkerhetskurset klasse A: består av totalt 8 timer, fordelt med 4 timer teori og 4 timer praksis. Den praktiske delen består av 4 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2 – timers teorisekvenser. 

TEORETISK FØRERPRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du er gammel nok i forhold til førerkortklassen du skal ta prøve i. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.
 
Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange «tar en sjanse» og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.
 
Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:
 • Ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent
 • være gammel nok
 • Ha med deg gyldig legitimasjon
 • Ha betalt gebyr 

PRAKTISK FØRERPRØVE

 

Alle praktiske førerprøver, uansett førerkortklasse, gjennomføres etter noen generelle regler: Ruta som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige veg- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i de forskjellige førerkortklassene. Ruten trekkes av et dataprogram, så sensor bestemmer ikke rutevalget.

 
I tillegg til kjøreturen, vil førerprøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Kandidaten kan bli bedt om å kontrollere dekk eller bremser, eller andre kontroller som er av betydning for sikkerheten.
 
På lett og tung motorsykkel, består førerprøven også av en ferdighetsprøve i spesielle øvelser. Ferdighetsprøven gjennomføres på et sperret område, og må være bestått før kandidaten skal kjøre i trafikk.
 
Det viktig at kandidaten kjører mest mulig selvstendig på førerprøven. Dette gjøres blant annet ved at sensoren gir beskjeder om hvor det skal kjøres på en slik måte at det forteller om lengre kjørestrekninger.
 
 
Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:
 • All obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • Vandelen din må være i orden
 • Eventuell helseattest være levert
 • Du ha bestått teoriprøven
 • Ha med deg gyldig legitimasjon
 • Gebyr være betalt