Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Tunge klasser​

Førerkort buss - Klasse D og DE

Førerkort til buss registrert for mer enn 16 passasjerer

Dette er førerkortklassen for de som skal kjøre buss som er registrert for mer enn 16 passasjerer. Kan erverves fra fylte 24 år.
Tar du yrkessjåførutdanning på  280 timer kan førerkortet erverves fra fylte 21 år. Betinger av komprimert yrkessjåførutdanning (140 timer) kan førerkortet erverves fra fylte 21 år, men begrenset til kjørerute inntil 50km lengde.  Dersom man ønsker å jobbe som yrkessjåfør må man kunne fremvise en kjøreseddel. Dette er en kombinasjon av helseattest og vandelsattest som utstedes av politiet.

Du må ha legeattest utfylt fra legen på skjema som er utarbeidet av vegdirektoratet. Det er viktig at legen krysser av for hvilken klasse det gjelder, skriver under og stempler. Legeattesten har en gyldighet på tre måneder. 
Førerkortet kan finansieres av lånekassen. Gode norskkunnskaper er en nødvendighet i denne klassen. 

Krav klasse D Obligatorisk opplæring 

  • Trinn 1 Grunnkurs (3 timer)
  • Trinn 2 Trinnvurdering (1 time)
  • Trinn 3 Trinnvurdering (1 time)
  • Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap (9 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg (6 timer)
  • Sikkerhetskurs på bane (9 timer) glattkjøring må tas innen et år etter utstedelse av førerkortet.
 
Krav klasse E til D Buss m/henger 
 
  • Trinn 2 Trinnvurdering (1 time) 
  • Trinn 3 Trinnvurdering(1 time) 
  • Trinn 4 Kurs i sikring av last og merking av last (2 timer)

Legeattesten må være på skjema NA 0202 utarbeidet av Vegdirektoratet. Det er viktig at legen krysser av for hvilken klasse det gjelder, skriver under og stempler. Legeattesten har en gyldighet på tre måneder etter utstedelse. Du kan avlegge teori på klasse D uten legeattest