Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Føreropplæring bil - Automat

Opplæringen i klasse B Automat har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole.
 
Noen gode råd er:

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringen! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat.
 • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboken grundig flere ganger
 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet
Opplæringsløpet

Veien til førerkortet

Før du kan begynne øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.
 
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).
 
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.
Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter
 
Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvelseskjøring.
 
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.
Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens kjørekompetanse være slik at kjøringen er selvstendig.
 
Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3.
 
Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.
 
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 
Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.
 
Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole.
 
Målet for sikkerhetskurs vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet.

TEORETISK FØRERPRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du er gammel nok i forhold til førerkortklassen du skal ta prøve i. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.
 
Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange «tar en sjanse» og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.
 
Ufo Trafikkskole tilbyr teorikurs der de underviser i de temaene det er naturlig at du vil få spørsmål fra på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egen hånd ved å kjøpe deg læremateriell gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.
 
Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:

 • ha levert søknad om førerkort
 • være gammel nok
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • ha betalt gebyr 

 

PRAKTISK FØRERPRØVE

 

Alle praktiske førerprøver, uansett førerkortklasse, gjennomføres etter noen generelle regler: Ruta som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige veg- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i de forskjellige førerkortklassene. Ruten trekkes av et dataprogram, så sensor bestemmer ikke rutevalget.

 
I tillegg til kjøreturen, vil førerprøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Kandidaten kan bli bedt om å kontrollere dekk eller bremser, eller andre kontroller som er av betydning for sikkerheten.
 
På lett og tung motorsykkel, består førerprøven også av en ferdighetsprøve i spesielle øvelser. Ferdighetsprøven gjennomføres på et sperret område, og må være bestått før kandidaten skal kjøre i trafikk.
 
Det er viktig at kandidaten kjører mest mulig selvstendig på førerprøven. Dette gjøres blant annet ved at sensoren gir beskjeder om hvor det skal kjøres på en slik måte at det forteller om lengre kjørestrekninger.
 
Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:
 
 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • vandelen din må være i orden
 • eventuell helseattest være levert
 • du ha bestått teoriprøven
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • gebyr være betalt 

Personbilguiden

Vi har laget en Guide med ting du bør tenke på når du skal ta førerkort på personbil. Trykk deg videre med knappen under og fyll ut informasjonen for å motta guiden på e-post.