Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

UFO SkanTraf

Om oss / Ansatte

Vi dekker hele Agder

Ufo Skantraf har 27 ansatte og har tre avdelinger, en i Sørlandsparken for tunge kjøretøy, en I Arendal for tunge kjøretøy og en i Kristiansand Sentrum for lette kjøretøy.

  • Vi møter kundene våre med et ekte smil, øyekontakt og et varmt velkommen
  • Vi er til stede i øyeblikket når vi har kontakt med kundene
  • Vi møter kundene med omsorg, respekt, likeverd og ærlighet
  • Vi jobber aktivt for at kundene våre skal nå sine mål
  • Vi har systemer og rutiner som gjør at kundene opplever et problemfritt kundeforhold.
  • Vi har gode rutiner på vedlikehold, hygiene og opplæring som gjør at kundene våre opplever bedriften som trygg og veldrevet.

Kompetanse

Trygghet

Profesjonalitet

Vi utdanner proffene


Alle våre trafikklærere skal ha en høy faglig standard, alltid  ha eleven i fokus og tilpasse opplæringen etter elevenes behov. Vi er opptatt av at alle elevene våre skal bli trygge og gode sjåfører. Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte for at elevene skal få så mye mengdetrening som mulig. Ufo Skantraf lette klasser har opplæring på moped (AM146), MC (A1, A2 og A), bil (manuell og automat), bil med tilhenger (BE og B96).
 

Transportsikkerhet og føreropplæring er en samfunnsoppgave som krever stor innsats fra lærere og undervisnings arrangører. Ufo Skantraf har som formål å gi denne opplæringen så effektivt som mulig og til riktig pris.Våre kontorer har kundeveiledere med stor faglig bakgrunn som kan rettlede våre kunder.Vår hovedoppgave er å gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs på bane for tunge kjøretøyer for hele landet. Senteret har i tillegg opplæring til førerkort i alle førerkortklasser, Yrkessjåfør utdanning og obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører. Vi har kurstilbud innen på kran, anleggsmaskiner, varme arbeider, personløfter, førstehjelpeskurs , hjertestarterkurs, arbeidsvarslingskurs og truck
Vi tilpasser bedriftsopplæring tilpasset hver enkelt bedrift 

Senteret er tilsluttet  Norges Trafikkskoleforbund og Norges Lastebileier-Forbund.

Våre ansatte

Inge

Daglig leder

Sverre

Faglig leder Yrkessjåfør

Jarl Ove

Teknisk leder / instruktør

Kristoffer

Faglig leder / Trafikklærer klasse B

Sissel

Administrasjonsleder

Anita

Kundekonsulent

Aud

Kundekonsulent

Janne

Kundekonsulent

Marit

Leder Trafoen og 18pluss

Henrik

Trafikklærer tunge kjøretøy

Espen

Trafikklærer tunge kjøretøy

Morgan

Trafikklærer tunge kjøretøy / MC

Grete

Trafikklærer tunge kjøretøy

Øyvind

Trafikklærer /faglig leder tunge kjøretøy

Oddbjørn

Trafikklærer tunge kjøretøy

Ronny

Trafikklærer tunge kjøretøy

Anders

Trafikklærer klasse B og på moped

Einar

Trafikklærer klasse B og BE

John Thomas

Trafikklærer klasse B/ MC/Moped

Stefan

Trafikklærer klasse B

Wenche

Ansvarlig kafè Møteplassen

Nina

Trafikklærer klasse B

Espen

Trafikklærer klasse B

Torstein

Trafikklærer klasse B

Ellinor

Trafikklærer klasse B

Anette

Veileder i trafoen

Cato

Teknisk medarbeider / Instruktør

Jacob

Teknisk assistent

Ole Wictor

Seniorrådgiver

Jon Reidar

Trafikklærer klasse B

Nina

Trafikklærer klasse B

Vårt miljøarbeid

Vi har oppnådd en miljøsertifisering som anerkjenner vårt engasjement for bærekraftig opplæring. Dette innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å minimere vår miljøpåvirkning, blant annet gjennom reduksjon av CO2-utslipp og bærekraftig praksis.

Vår bedrift skal kontinuerlig arbeide med fornyelse av bilparken slik at vi får miljøvennlige kjøretøy i opplæringen for å redusere vårt karbonavtrykk og forberede elevene på fremtidens bilkjøring.

Vi ønsker at våre kunder, ansatte og andre samarbeidspartnere skal være trygge på at vi tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor og at vi kontinuerlig arbeider med å forbedre oss der vi kan og har en påvirkning

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss med å holde stø kurs på veien gjennom å implementere og etterleve de målene vi har satt på miljø slik at det blir en del av vår hverdagslige drift. Bedre avfallshåndtering, opprydding og merking av produkter, samt prioritere innkjøp av miljømerkede produkter til bruk ved lokale/kantine og ved verkstedet er noen tiltakene som er gjennomført. Videre skal vi også, blant annet, sette miljøkrav til fremtidige samarbeidspartnere som leverer diverse produkter og/eller tjenester til oss.

Hvis du har innspill, tips eller andre tilbakemeldinger på vårt bærekrafts arbeid vil vi veldig gjerne høre det!