Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Lette klasser

Moped klasse AM146

Føreropplæring for moped

På grunn av ny læreplan som trådte i kraft 01.01.17, er mopedopplæringen blitt mer omfattende.

Det som er nytt er:

  • Sikkerhetskurs (3 timer teori) 
  • Trinnvurdering (2×1 time)


Opplæringen for moped har blitt mer individualisert.

I følge nye forskrifter må man ha oppnådd et høyt nivå på et trinn, for å kunne gå videre til det neste trinnet. Dvs antall timer vil ikke lenger være likt for alle, men avhengig av hver enkelt elevs erfaring, kunnskap og forutsetninger. Vi i Ufo Skantraf har lang erfaring i opplæring på moped. Ta kontakt med oss så setter vi opp opplæringsløpet du må ha for å få lappen på moped

Opplæringsløpet

Veien til førerkortet

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs.
 
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene
(moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).
 
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:
  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 vil du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer
Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden.
 
Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.
 
Eleven skal ha minst 3 timers obligatorisk opplæring på avsperret område. Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd.
 
De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at elevene kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.
 
Målene for trinn 2 er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelseskjøring.
På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.
 
Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg.
 
Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd
 
Målene er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelseskjøring. 
Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped.
 
Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter.
 
Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg.

TEORETISK FØRERPRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.
 
Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven
 
Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange «tar en sjanse» og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.
 
Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.