Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Transportfag

Anleggsmaskiner M1-M6

Maskinførerkurs M1-M6

Maskinførerkurset avholdes av godkjent instruktør. Hos oss i UfoSkanTraf vil du kunne delta på maskinførerkurs M1, M3, M6. Vi ønsker å gi deg som deltaker økt kompetanse på anleggsmaskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

De forskjellige kursene består av:

 • M1 – Doser
 • M2 – Gravemaskin
 • M3 – Veihøvel
 • M4 – Hjullaster
 • M5 – Gravelaster
 • M6 – Dumper


Kursets innhold:

 • Innledning.
 • HMS – Sikkerhet, Ansvar og Kontroll
 • Maskinenes oppbygging og bruksområde.
 • Vedlikehold og kontroll.
 • Tilleggsutstyr og bruksområde
 • Geoteknikk
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet.
 • Anleggsteknikk
 • Natur-/miljøvern og fortidsminner.
 • Brannvern, førstehjelp.


Praktiske øvelser med masseforflytningsmaskiner 

Praktisk opplæring gjennomføres på UFO-Skantraf, den kan også gjennomføres i bedrift under fadderordning Det må gis minst 32 timers opplæring på hver maskintype før en kan føre maskintypen selvstendig. Praksis i  fadderordning foregår etter avtale med UFO Skantraf, etter bestemte retningslinjer. Fadder og elev vil få veiledningshefte fra UFO Skantraf. Vi kan også arrangere andre typer sikkerhetskurs på forespørsel.