Hopp til innholdet

Kontakt: (+47) 38 100 400

Annet

Trafoen

TRAFOEN - Et trafikksikkerhetstiltak fra Agder fylkeskommune

Trafoen er et trafikksikkerhetstiltak som er eid av Agder fylkeskommune. Driften er satt bort til Ufo Skantraf. Trafoen holder til i et eget bygg og ligger ved Ufo Skantraf i Sørlandsparken . Bygget har en særegen arkitektur og består av fem rom. I fire av rommene vises det film mens det femte rommet er til refleksjon og undervisning. I Trafoen får du anledning til å la følelsene dine møte fornuft.
Gjennom filmer og samtale gir Trafoen en mulighet til å reflektere rundt årsakene til trafikkulykker. Hva er farene i trafikken og hvor mye risiko er du villig til å kjøre med? Vi ønsker å gi deltakerne noen nye tanker, økt selvinnsikt og bevisstgjøring rundt egen risiko i trafikken. 
Her kan du få oppleve og lære i spennende – men trygge omgivelser.
 
Tiltaket har samme leder som 18pluss i tillegg til en fast ansatt veileder som organiserer bruken av Trafoen. I starten var deltakerne i første omgang ungdom som skulle ta sertifikat klasse B. I løpet av årene er bruken utvidet betraktelig: 
 
• Ungdomsskoler som har trafikk valgfag
• Lærlinger 
• Studenter ved Universitetet i Agder 
• 18pluss deltakere/Nullvisjonens ungdomsprosjekt
• Statens Vegvesens ansatte
• Yrkessjåførutdanning 
• Etterutdanning for yrkessjåfører
• Ungdom henvist fra Politi og konfliktråd
• Kriminalomsorgen 

Egne opplegg

Vi kan også lage egne opplegg for idrettsklubber, bedrifter og grupper som ønsker å sette fokuset på trafikksikkerhet. Det er bare å ta kontakt om dette er interessant for deg.
 
Du kan lese mer på